loading

دورکننده صوتی دفندر مدل SRM750

دورکننده صوتی دفندر مدل SRM750
4637
قیمت : 385000 تومان
دور کننده فراصوت دفندر مخصوص پرندگان " تغذیه 220 ولت"وزن 1کیلو "محدوده اثر 500 متر

محل نصب دستگاه 3 متر بالاتر از کف زمین "ابعاد 12 *12 * 9

مزایا


                

معایب


                

0 پیام

نظر شما در مورد دورکننده صوتی دفندر مدل SRM750