loading

فازمتر اسرام

فازمتر اسرام
3223
قیمت : 0/0 لطفا تماس تومان
دسته:

فازمتر

وسیله ایی برای تشخیص سیم فاز از سیم نول

هر گاه نوک فازمتر را در داخل خانه های پریز برق ویا سیمی که جریان برق از ان عبور کرده است قرار دهیم و انگشت خود را روی ته فاز متر قرار دهیم اگر لامپ داخل فاز متر روشن شود ان سیم فاز است "در داخل هر فاز متر یک لامپ کوچک به همراه یک مقاومت چند اهمی قرار داده شده که از طریق روش اتصال فاز متر به سیم فاز و از طرفی اتصال ته فاز متر به زمین از طریق انگشت دست مداری برای روشن شدن لامپ داخل فاز متر باز میشود و ما شاهد روشن شدن لامپ فاز متر خواهیم بود "در نتیجه اگر زیر پای ما عایق باشد هرگز لامپ فاز متر روشن نخواهد شد "هر فاز متر از 8 قطعه  میله "عایق محافظ " مقاومت " گیره " فنر "پیج " لامپ " و دسته عایق تشکیل شده است 

فاز متر اسرام مانند لامپ عمل میکند "چون بدن انسان پتانسیل منفی دارد پس میتواند قطب منفی برای مقاومت موجود در فاز متر باشد"در نتیجه وقتی فاز متر داخل پریز برق میشود بخش کمی از الکترونها که از مقاومت فاز متر عبور میکنند وارد بدن انسان میشوند  و لامپ درون فاز متر روشن میشود پس فاز متر وسیله ایی برای سنجش مقدار جریان الکتریکی میباشد

مزایا

فاز متر اسرام با مقاومت با اهم بالا وسیله ایی مطمئن برای تشخیص سیم فاز از سیم نول میباشد

معایب

ندارد

0 پیام

نظر شما در مورد فازمتر اسرام

مرتبط